Kto jest kim w inwestycji

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i  220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Spółka jest odpowiedzialna za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Inżynier Kontraktu

PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje działania mające na celu wspieranie realizacji projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca

Dalekovod – Polska S.A

Grupa Kapitałowa Dalekovod pochodzi z Chorwacji. Głównym obszarem działalności Grupy jest projektowanie, budowa i produkcja materiałów dla linii wysokich i najwyższych napięć (110 – 1000 kV). Spółki z Grupy Dalekovod realizują projekty „pod klucz” na całym świecie i są rozpoznawane jako jeden ze światowych liderów w zakresie projektowania i produkcji osprzętu dla linii NN, jeden z największych europejskich producentów konstrukcji stalowych dla linii przesyłowych, wykonawca montaży na liniach NN w najtrudniejszych warunkach. Ponadto Grupa realizuje inwestycje w energetyce odnawialnej, kolejach, energetyce niskich i średnich napięć oraz budownictwie ogólnym.