Czym są przewody OPGW?

Przewody OPGW to najwyżej zawieszone przewody, których główną funkcją jest ochrona linii elektroenergetycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy nie tylko samej linii, ale również połączonych z nią urządzeń.

Przewody OPGW służą także do łączności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mają zatem kluczowe znaczenie dla stabilności dostaw do odbiorców w całym kraju, ponieważ dzięki nim odbywa się sterowanie urządzeniami odpowiedzialnymi za przesył energii elektrycznej.