Cel modernizacji

Celem projektu jest modernizacja linii i zapewnienie jej bezpiecznej i stabilnej pracy w kolejnych latach. Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa tego typu inwestycji.

Wymiana przewodu odgromowego

Znajdujący się najwyżej przewód odgromowy starego typu zostanie zastąpiony nowym przewodem typu OPGW. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo pracy linii nawet w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nowy przewód odgromowy poprawi również łączność pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi Miłosna i Narew, a to oznacza, że praca linii oraz dostawy energii elektrycznej do odbiorców będą stabilniejsze i bardziej bezpieczne niż dotychczas.

Przeprowadzenie pomiarów i naprawa uziemień

W ramach prowadzonych prac zostanie również przeprowadzony przegląd stanu technicznego linii, w szczególności słupów. Przedstawiciele Wykonawcy wykonają pomiary uziemień, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń – niezbędne naprawy. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zostanie sprawdzona przede wszystkim w pobliżu miejsc często uczęszczanych.