Trwa spawanie włókien światłowodów

W ostatnich tygodniach na linii 400 kV Miłosna – Narew wykonawca modernizacji linii – firma Dalekovod – realizował prace związane z pomiarami i łączeniem włókien światłowodowych przewodów OPGW.

Pomiary i spawanie włókien wykonano na stanowiskach: nr 60, nr 71, nr 78, nr 87, nr 95, nr 100, nr 108, nr 115, nr 123, nr 133, nr 140, nr 145, nr 151, nr 157, nr 168, nr 176, nr 182, nr 193, nr 202, nr 217, nr 258 oraz nr 263. Pomiary reflektometryczne włókien światłowodowych potwierdziły prawidłowość montażu wszystkich przebadanych sekcji OPGW. Prace przeprowadzono z użyciem najnowszego sprzętu firm EXFO i Sumitomo.

W kolejnym miesiącu planowane są dalsze prace związane ze spawaniem włókien światłowodowych.