Prace pomiarowe na linii Miłosna – Narew

W ramach prac związanych z modernizacją linii 400 kV Miłosna – Narew przedstawiciele firmy Dalekovod Polska przeprowadzili w ostatnich tygodniach specjalistyczne pomiary rezystancji uziemień.

Dokonane analizy pozwoliły ustalić, które słupy na tej linii wymagają remontów uziemień. Przeprowadzenie takich remontów zapewni pełne bezpieczeństwo osobom oraz zwierzętom przebywającym w okolicy słupów i samej linii, m.in. w trakcie wyładowań atmosferycznych.

Z uwagi na charakter modernizacji prace pomiarowe zostały przeprowadzone w nieinwazyjny sposób, za pomocą specjalistycznych urządzeń: miernika MRU-105, cęgów do zapięcia na uziemieniu, a także dwóch sond – o długości 40 i 60 m.

Uziemienia w systemach elektroenergetycznych – w tym na liniach przesyłowych – należą do podstawowych elementów zapewniających bezpieczny przesył energii elektrycznej. W istotny sposób wpływają one też na skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych.