Modernizacja uziemień słupów na linii elektroenergetycznej Miłosna – Narew

Przedstawiciele firmy Dalekovod Polska od kilkunastu dni kontynuują prace naprawcze uziemień słupów na trasie linii 400 kV relacji Miłosna – Narew. To jeden z kilku zaplanowanych etapów prac modernizacyjnych na tej linii.

Prowadzone obecnie prace remontowe mają na celu zapewnienie odpowiednich parametrów uziemień na wszystkich słupach, co pozwoli wypełnić rygorystyczne normy związane z bezpieczeństwem tego typu instalacji dla otoczenia.

Modernizacja uziemień została poprzedzona pomiarami, które pozwoliły wytypować zakres niezbędnych prac remontowych dla każdego słupa na linii. Realizowane remonty polegają głównie na wymianie już istniejących lub zamontowaniu dodatkowych stalowych, ocynkowanych bednarek i pomiedziowanych prętów uziemiających, bezpośrednio przy konstrukcji słupów i umieszczenie ich w gruncie. Większość prac związanych z modernizacją wykonywane jest przez brygady monterskie przy użyciu sprzętu ręcznego, a jedynie w przypadku słupów, gdzie niezbędne jest umieszczenie przewodów pod ziemią, używana jest lekka minikoparka gąsienicowa, by wykonane prace odbyły się przy jak najmniejszej ingerencji  w nieruchomość, na której posadowione są słupy. Pozostały sprzęt wykorzystywany do pracy to: agregat prądotwórczy, spawarka, szlifierka i młot elektryczny.

Przeprowadzenie remontów zapewni pełne bezpieczeństwo osobom oraz zwierzętom przebywającym w sąsiedztwie słupów linii elektroenergetycznej, także  w czasie wyładowań atmosferycznych.