Modernizacja uziemień na linii 400 kV relacji Miłosna – Narew zakończona

Przedstawiciele firmy Dalekovod Polska zakończyli naprawę uziemień słupów na trasie linii 400 kV relacji Miłosna – Narew. Obecnie trwa odbiór techniczny wykonanych prac.

Przeprowadzone prace remontowe zapewnią odpowiednie parametry uziemień na wszystkich słupach, co pozwoli wypełnić rygorystyczne normy związane z bezpieczeństwem tego typu instalacji dla otoczenia.

Obecnie na tej linii oczekiwane są wyłączenia, niezbędne do wymiany przewodów OPGW. Ze względu na okres letni i spodziewane wysokie temperatury, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, nie można określić dokładnie kiedy prace będą kontynuowane.