Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to zbiór wszystkich urządzeń służących do wytwarzania, rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. Właścicielem i operatorem sieci przesyłowej najwyższych napięć są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za utrzymanie, modernizację i rozbudowę sieci Krajowy System Energetyczny

W skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wchodzą:

Elektrownie:

W Polsce są to głównie elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym;

Stacje:

Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, stacje rozdzielcze wysokiego napięcia oraz liczne stacje transformatorowe, zamieniające średnie napięcie na powszechnie stosowane w instalacjach odbiorczych (230/400 V);

Linie najwyższych napięć:

Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, a linie nowoczesne, tym większa szansa na niezawodną dostawę energii do każdego odbiorcy.

PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzą (stan na 31.12.2015 r.) 257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym:

– 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
– 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km,
– 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km,
– 106 stacji najwyższych napięć (NN)
– podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.)