Kończą się prace modernizacyjne na linii 400kV Miłosna-Narew

Podczas wrześniowych weekendów, kiedy możliwe były wyłączenia napięcia, wykonawca prac modernizacyjnych, firma Dalekovod Polska, zrealizował wszystkie brakujące etapy prac na linii 400kV relacji Miłosna-Narew.

We wrześniu udało się przede wszystkim dokończyć spawanie muf światłowodowych oraz wykonać pomiary reflektometryczne. Zlikwidowano także przewieszkę światłowodowego połączenia z linią 400kV relacji Łomża-Narew. Zrealizowano także proces podwieszania muf światłowodowych i wieszaków zapasu przewodu OPGW na słupie nr 156 na linii Łomża-Narew i słupie nr 345 relacji Stanisławów-Narew.

Z technologicznego punktu widzenia zakończyła się modernizacja linii 400kV Miłosna-Narew i jeszcze we wrześniu powinna zostać oddana do odbiorów technicznych.