Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z modernizacją linii 400 kV Miłosna-Narew.

Czy modernizacja linii jest potrzebna?
Czemu służy modernizacja linii elektroenergetycznej?
Czy modernizacja jest bezpieczna dla okolicznych mieszkańców?
Czy podczas modernizacji nastąpią przerwy w dostawach prądu?
Jak długo potrwają prace i kiedy się rozpoczną?
Czy po modernizacji linii nastąpią dodatkowe ograniczenia w użytkowaniu terenu pod linią elektroenergetyczną?
Czy zmieni się wygląd linii?
Czy przedstawiciele Wykonawcy będą wchodzić na nieruchomości?
Kto będzie odpowiadać za ewentualne szkody?
Czy po modernizacji linii zmieni się sposób oddziaływania na środowisko?
Czy prace będą odczuwalne dla odbiorców energii elektrycznej?